NAs Tolv Tradisjoner

NAs Tolv Tradisjoner

Vi beholder det vi har kun ved vaktsomhet, og slik som frihet for enkeltmennesket kommer fra de tolv trinn, slik springer frihet for gruppen ut fra våre tradisjoner.

Så lenge de båndene som binder oss sammen er sterkere enn de som vil rive oss fra hverandre, vil alt være bra.

  1.  Vår felles velferd bør komme først, personlig tilfriskning avhenger av NA-enhet.

  2.  For vårt gruppeformål finnes bare en eneste autoritet ? en kjærlig Gud slik Han får uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er bare betrodde tjenere, de styrer ikke.

  3.  Den eneste betingelse for medlemskap er et ønske om å slutte å bruke rusmidler.

  4.  Hver gruppe bør være selvstyrt, unntatt i saker som angår andre grupper eller NA som helhet.

  5.  Hver gruppe har kun et hovedformål ? å bringe budskapet til den rusavhengige som fortsatt lider.

  6.  En NA-gruppe bør aldri gå god for, finansiere eller låne NA-navnet til noe beslektet formål eller utenforstående foretak, ellers kan problemer med penger, eiendom eller prestisje skille oss fra vårt hovedformål.

  7.  Hver NA-gruppe bør være helt selvforsørget og avslå bidrag utenfra.

  8.  Anonyme Narkomane bør alltid forbli ikkeprofesjonelt, men våre servicesentre kan ansette spesialarbeidere.

  9.  NA som sådan bør aldri bli organisert, men vi kan opprette serviceråd eller komiteer direkte ansvarlige overfor dem de tjener.

10.  Anonyme Narkomane har ingen mening om utenforliggende spørsmål, derfor bør NA-navnet aldri trekkes inn i offentlig strid.

11.  Vår holdning i forhold til offentligheten er basert på tiltrekning heller enn fremhevning. Vi bør alltid bevare personlig anonymitet på slike nivå som presse, radio og film.

12.  Anonymitet er det åndelige grunnlag for alle våre tradisjoner, og minner oss alltid om å sette prinsipper foran personligheter.

 Forståelsen av disse tradisjonene vil skje sakte og over tid. Vi plukker opp informasjon når vi snakker med andre medlemmer og besøker forskjellige grupper. Det er vanligvis ikke før vi involverer oss i service at noen påpeker ?personlig tilfriskning avhenger av NA enhet? og denne enheten avhenger av hvor godt vi følger våre tradisjoner. NAs tolv tradisjoner kan ikke forhandles med. De er retningslinjene som holder vårt fellesskap levende og fritt.

Ved å følge disse retningslinjene når vi har med andre og samfunnet som helhet å gjøre, unngår vi mange problemer. Det er ikke dermed sagt at våre tradisjoner eliminerer alle problemer for vi vil fremdeles møte problemer; Det vil oppstå kommunikasjonsproblemer, forskjellige meninger, indre motsetninger og problemer med enkeltpersoner og grupper utenfor fellesskapet. Imidlertid, når vi anvender disse prinsippene så unngår vi noen av fallgruvene.

Mange av våre problemer er de samme som våre forgjengere møtte. Deres hardt tjente erfaringer var opphavet til tradisjonene, og vår egen erfaring har vist at disse prinsippene gjelder like mye idag som de gjorde når disse tradisjonene ble utformet. Våre tradisjoner beskytter oss imot de indre og ytre kreftene som kan ødelegge oss. De er virkelig båndene som binder oss sammen. Det er kun ved forståelse og anvendelse at de virker.

Tolv Trinn og Tolv Tradisjoner ettertrykket for tilpasning etter tillatelse fra
AA World Services, Inc.